از تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت 1398 پذیرای شما در غرفه شرکت رخ آذین رویا واقع در سالن 5 غرفه شماره 26 محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران هستیم.

ساعت بازدید : 10 تا 18

[vc_row row_content_width=”grid” css=”.vc_custom_1543319506484{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 89px !important;}”][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-6 vc_col-sm-offset-0″][qodef_progress_bar percentage_type=”floating” title_tag=”” percent=”18″ title=”Clarity” title_color=”#01358d” color_active=”#01358d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”5px”][qodef_progress_bar percentage_type=”floating” title_tag=”” percent=”36″ title=”Definition” title_color=”#01358d” color_active=”#01358d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”5px”][qodef_progress_bar percentage_type=”floating” title_tag=”” percent=”58″ title=”Resolution” title_color=”#01358d” color_active=”#01358d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”41px”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-6 vc_col-md-offset-0 vc_col-md-6 vc_col-sm-offset-0″][qodef_progress_bar percentage_type=”floating” title_tag=”” percent=”36″ title=”Definition” title_color=”#01358d” color_active=”#f9556d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”5px”][qodef_progress_bar percentage_type=”floating” title_tag=”” percent=”58″ title=”Resolution” title_color=”#01358d” color_active=”#f9556d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”5px”][qodef_progress_bar percentage_type=”floating” title_tag=”” percent=”18″ title=”Clarity” title_color=”#01358d” color_active=”#f9556d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”41px”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_content_width=”grid” css=”.vc_custom_1543319150187{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 130px !important;}” simple_background_color=”#eff0f3″][vc_column][qodef_progress_bar title_tag=”” percent=”67″ title=”Clarity” title_color=”#01358d” color_active=”#01358d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”5px”][qodef_progress_bar title_tag=”” percent=”78″ title=”Definition” title_color=”#01358d” color_active=”#01358d” color_inactive=”#eff0f3″][vc_empty_space height=”5px”][qodef_progress_bar title_tag=”” percent=”92″ title=”Resolution” title_color=”#01358d” color_active=”#01358d” color_inactive=”#eff0f3″][/vc_column][/vc_row]