از تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت 1398 پذیرای شما در غرفه شرکت رخ آذین رویا واقع در سالن 5 غرفه شماره 26 محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران هستیم.

ساعت بازدید : 10 تا 18

[vc_row row_content_width=”grid” css=”.vc_custom_1545060118890{padding-top: 88px !important;padding-bottom: 70px !important;}”][vc_column][qodef_roadmap stage=”%5B%7B%22info_title%22%3A%22March%202018%22%2C%22info_text%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%20consectetur%22%2C%22signature_text%22%3A%22SOFTWERK%22%2C%22graphic_color%22%3A%22%239deed8%22%2C%22second_graphic_color%22%3A%22%23cef6eb%22%7D%2C%7B%22info_title%22%3A%22April%202018%22%2C%22info_text%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%20consectetur%22%2C%22signature_text%22%3A%22SOFTWERK%22%2C%22graphic_color%22%3A%22%239deed8%22%2C%22second_graphic_color%22%3A%22%23cef6eb%22%7D%2C%7B%22info_title%22%3A%22July%202018%22%2C%22info_text%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%20consectetur%22%2C%22signature_text%22%3A%22SOFTWERK%22%2C%22graphic_color%22%3A%22%23f6a0aa%22%2C%22second_graphic_color%22%3A%22%23facfd4%22%7D%2C%7B%22info_title%22%3A%22December%202018%22%2C%22info_text%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%20consectetur%22%2C%22signature_text%22%3A%22SOFTWERK%22%2C%22graphic_color%22%3A%22%23f6a0aa%22%2C%22second_graphic_color%22%3A%22%23facfd4%22%7D%2C%7B%22info_title%22%3A%22February%202019%22%2C%22info_text%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%20consectetur%22%2C%22signature_text%22%3A%22SOFTWERK%22%2C%22graphic_color%22%3A%22%230052df%22%2C%22second_graphic_color%22%3A%22%237fa8ef%22%7D%2C%7B%22info_title%22%3A%22March%202019%22%2C%22info_text%22%3A%22Lorem%20ipsum%20dolor%20sit%20amet%20consectetur%22%2C%22signature_text%22%3A%22SOFTWERK%22%2C%22graphic_color%22%3A%22%230052df%22%2C%22second_graphic_color%22%3A%22%237fa8ef%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row]