از تاریخ 2 تا 5 اردیبهشت 1398 پذیرای شما در غرفه شرکت رخ آذین رویا واقع در سالن 5 غرفه شماره 26 محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران هستیم.

ساعت بازدید : 10 تا 18

[vc_row row_content_width=”grid” css=”.vc_custom_1544611080692{padding-top: 130px !important;padding-bottom: 130px !important;}”][vc_column][qodef_interactive_link_showcase skin=”” link_target=”_self” section_disable_break_words=”no” link_items=”%5B%7B%22icon_pack%22%3A%22dripicons%22%2C%22dripicon%22%3A%22dripicons-bell%22%2C%22fe_icon%22%3A%22%22%2C%22fa_icon%22%3A%22%22%2C%22ion_icon%22%3A%22%22%2C%22linea_icon%22%3A%22%22%2C%22linear_icon%22%3A%22%22%2C%22simple_line_icon%22%3A%22%22%2C%22title%22%3A%22Worldwide%20users%20something%20text%20line%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%2C%22image%22%3A%221234%22%7D%2C%7B%22icon_pack%22%3A%22dripicons%22%2C%22dripicon%22%3A%22dripicons-shopping-bag%22%2C%22fe_icon%22%3A%22%22%2C%22fa_icon%22%3A%22%22%2C%22ion_icon%22%3A%22%22%2C%22linea_icon%22%3A%22%22%2C%22linear_icon%22%3A%22%22%2C%22simple_line_icon%22%3A%22%22%2C%22title%22%3A%22Worldwide%20users%20something%20text%20line%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%2C%22image%22%3A%221237%22%7D%2C%7B%22icon_pack%22%3A%22dripicons%22%2C%22dripicon%22%3A%22dripicons-direction%22%2C%22fe_icon%22%3A%22%22%2C%22fa_icon%22%3A%22%22%2C%22ion_icon%22%3A%22%22%2C%22linea_icon%22%3A%22%22%2C%22linear_icon%22%3A%22%22%2C%22simple_line_icon%22%3A%22%22%2C%22title%22%3A%22Worldwide%20users%20something%20text%20line%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%2C%22image%22%3A%223513%22%7D%5D” section_title=”Can great design change the world?” section_title_color_words=”6″ section_text=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.”][/vc_column][/vc_row]